Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen vaatimustenmukaisuus on olennainen osa tuotteen saattamista markkinoille. Kuluttajien terveyden suojaamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että merkinnät on laadittu oikein. Pakkausmerkinnät myös auttavat kuluttajaa saamaan tietoa käyttämistään elintarvikkeista. Puutteelliset pakkausmerkinnät voivat ikävimmillään johtaa esimerkiksi vaikeaan allergiseen reaktioon tai vaikkapa tuotteen takaisinvetoon, millä taas on kurjat seuraukset niin elintarvikealan toimijalle kuin kuluttajillekin.

Pakkausmerkinnöissä on huomioitava sekä elintarvikkeita koskeva yhteinen EU-lainsäädäntö että kohdemaan paikallinen lainsäädäntö. Lisäksi elintarvikkeet jakautuvat lukuisiin eri tuoteryhmiin, joilla saattaa olla omaa erityislainsäädäntöään.

Related Works