Lemmikki- ja tuotantoeläimille tarkoitettujen rehujen pakkausmerkintöjen on oltava linjassa muun muassa rehun markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen (EY) N:o 767/2009 kanssa. Lisäksi on huomioitava kohdemaan paikallinen lainsäädäntö, jotta voit varmistua rehujen pakkausmerkintöjen oikeellisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta.

Related Works